Pr. 1. juli 2017 trådte Byggherreforskriftens §15 i kraft.

  • §15 har blant annet til formål å motvirke sosial dumping og sikre et transparent arbeidsmarked i byggebransjen.
  • §15 krever elektronisk registrering av alle dine ansatte og underentreprenører på hvert arbeidssted.
  • §15 krever at myndighetene kan utføre fysisk kontroll på din byggeplass og straks sammenlikne med dine elektroniske registreringer, eller møte opp på ditt hovedkontor og få utlevert informasjon.

PosiPal gjør det enkelt for deg å oppfylle alle krav i forskriften.

§15 lyder slik:

§ 15.Oversiktslister

Som ledd i koordineringen skal det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger

a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b) navn på byggherren

c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på inneleievirksomheten

d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e) navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Endres ved forskrift 3 juni 2016 nr. 568 som endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (i kraft 1 juli 2017).

 

Du kan se hele Byggherreforskriften her